אורלי ניטיס יעקובי
עריכה ושירותים אקדמיים


orlynitis.academics@gmail.com
054-5383382

עריכת לשון | עריכת תוכן | ייעוץ אקדמי | ליווי אישי בהליכי מחקר | הדרכות כתיבה ועריכה

כמעט כל טקסט אקדמי שמיועד לפרסום זקוק לעריכה לשונית והגהה, ולעיתים קרובות גם לעריכת תוכן. העבודות הללו נבדלות אחת מהשניה במשך הזמן שנדרש להשקיע עבורן, בסוג העבודה ובמיומנות הנדרשת עבורה. להלן הסבר קצר על כל סוג עריכה:


הגהה – עוזרת לוודא שלא נפלו טעויות כתיב, הקלדה, בעיות בריווח, חוסר אחידות במספור הפרקים או רישום הכותרות, ובאופן כללי שהעבודה נראית מסודרת ומוקפדת.

עריכה לשונית – נדרשת כדי לתקן ניסוחים לא ברורים, למנוע חזרות, לחדד את כוונת הכותב במקומות בהם היא מעורפלת, וכמובן גם לתקן את הטקסט ברמה הלשונית הטכנית: תיקון סימני פיסוק, הוספת מילות יחס וקישור, התאמה לפורמט אקדמי ועוד.

עריכה צורנית – עריכה של חלקים מובנים בפורמט מוגדר, כגון עריכת ביבליוגרפיה לפי פורמט APA, MLA ושיקאגו; השוואת מקורות בגוף העבודה למקורות שבביבליוגרפיה; עיצוב ועימוד בפורמט אקדמי מבוקש על פי הנחיות מוסד הלימודים; בניית תוכן עניינים; עיצוב טבלאות, גרפים ותמונות; מספור כותרות; ועוד.

עריכת תוכן – עריכה מעמיקה שנדרשת לעיתים קרובות בעבודה על טקסטים ארוכים ומורכבים, כיוון שקורא חיצוני יוכל להבחין בנקודות שהכותב המקורי – ולעיתים גם המנחה שלו – פספסו מכל מיני סיבות. בעריכת התוכן בודקים שטענות הכותב ברורות ומוצגות בצורה משכנעת, שהטקסט מבוסס על חומרי ספרות מספקים, שהפרקים מאורגנים באופן קוהרנטי ומובילים אחד לשני, וכולי. לעיתים אנחנו לא יודעים שנדרשת בכלל עריכת תוכן עד שהטקסט לא מגיע לעריכה; גם לא כל עורך לשוני יעסוק בסוגיה הזו. אני מעניקה שירותי עריכת תוכן מתוך היכרות מעמיקה עם טקסטים אקדמיים ומתוך נסיון רב בהוראת והנחיית סטודנטים, בשאיפה להוציא את המיטב מעבודתכם.

להלן דוגמה לטקסט לפני עריכה ואחריה.


סבבי עריכה

לעיתים אפשר להשלים את תהליך העריכה בסבב עבודה אחד, ולעיתים עולה צורך במספר סבבים עד שמתגבשת הגרסה הסופית להגשה. להלן הרחבה על העבודה בסבבים על פי צורכי הטקסט.

סבב עריכה אחד – מומלץ כאשר הטקסט מוכן סופית מבחינת תכניו, ולא צפויים בו עוד שינויים כלל לאחר העריכה. מטרת העריכה במקרה זה היא להכין את הטקסט להגשה. לאחר בדיקת תיקוני העריכה מומלץ בכל מקרה לבצע סבב הגהה אחד לפחות, אך במסלול זה עריכה מלאה על טקסט גולמי מתבצעת פעם אחת בלבד.

מספר סבבי עריכה – בתהליך זה מתבצע סבב עריכה ראשון על הטקסט הגולמי, לאחר מכן הוא מוחזר ללקוח/ה לבדיקה ותיקונים ולעיתים עובר גם לבדיקה נוספת (למשל של המנחה), ואז מתגבש טקסט עדכני ומתוקן שמגיע לעורכת לסבב עריכה שני. תהליך זה מומלץ במיוחד בעבודה שבה מתבצעת גם עריכת תוכן, משום שבעבודה זו צפויים תיקונים משמעותיים בהתאם להערות התוכן ומומלץ לערוך גם את התיקונים הללו.

מועד העריכה הצורנית – רכיבי עבודה טכניים, כמו עריכת ביבליוגרפיה ועיצוב הטקסט בפורמט מבוקש, מומלץ לבצע על הגרסה הסופית ביותר המיועדת להגשה – כלומר עם סבב העריכה האחרון או לאחריו. זאת משום שלאורך עבודה בסבבים התכנים צפויים להשתנות, וכך יהיה צורך לבצע את העריכה הטכנית מחדש.

colorful flower drawing

ציור וצילום: אורלי ניטיס יעקובי