אורלי ניטיס יעקובי
עריכה ושירותים אקדמיים


orlynitis.academics@gmail.com
054-5383382

מתן שירותים מקצועיים למרצים ולתלמידי מחקר בתחומי עריכה, ייעוץ וליווי אקדמי

  • עריכה לשונית ועריכת תוכן (בטרם שליחה להוצאה) של כל הפרקים בספר אקדמי ערוך, מתחום המשלב משפטים ועבודה סוציאלית.
  • עריכה של עשרות עבודות תזה ודוקטורט במדעי הרוח והחברה: עריכת תוכן וארגון הטקסט לפי סוגיות, עריכה לשונית, סידור הטקסט לטיעון קוהרנטי ורציף.
  • תרגום מאנגלית לעברית מאמרים, פרקים מספרים והרצאות לכנסים.
  • תרגום מאמרים אקדמיים בתחום מדעי החברה ובניית סיכומים.
  • קריאה ביקורתית ומדעית של עבודות מחקריות, ייעוץ והכוונה אקדמית.

מתוך התזה

*ניטיס, אורלי. 2015. "ואל תביאנו לידי ניסיון": גבולותיה ואסטרטגיות שימורה של הזהות החרדית במפגש עם החברה החילונית בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה.

דוגמאות עריכה

תעודת סיום קורס עריכה לשונית